Wie voor het eerst een hete saunakabine binnenkomt, schrikt onwillekeurig van de hitte die je als het ware de adem afsnijdt. Hoger dan de tweede bank komt de beginneling dan ook meestal niet. En dat is ook goed, want sauna moet je leren. Het lichaam moet wennen aan de hoge temperatuur en aan de daarop volgende afkoeling.

Een vraag die beginnelingen altijd stellen is: kan je lichaam dat nou allemaal wel verdragen? Is het niet slecht voor je hart of voor je longen? En is het niet ongezond voor je luchtwegen?
Daar is veel onderzoek naar gedaan. Door middel van experimenten heeft men onder meer kunnen bewijzen dat de slijmvliezen door de warme saunalucht niet worden beschadigd of uitdrogen. Integendeel, de slijmafscheiding in de luchtwegen wordt verhoogd. Voor mensen met een chronische bronchitis met veel vastzittend slijm is de sauna heel goed. De sauna zorgt voor een heel goede doorbloeding van de luchtwegen: wel tot zeven maal het normale.

Wie zich in de sauna rustig houdt zal ook een nauwelijks andere ademhaling hebben. De omvangrijke ontspanning van de spieren in de sauna heeft vermindering van de stofwisseling en daarmee ook vermindering van het zuurstofgebruik tot gevolg.
In tegenstelling tot wat mensen die de sauna niet kennen menen, haalt men door gebruik van de sauna juist dieper (en dus beter) adem. Bij onderzoek door longartsen kon herhaaldelijk een verbetering van ademhalingswaarden worden vastgesteld. Dit leidt ertoe dat ook astmatisch aangelegde mensen baat hebben bij de sauna.

Het is nog nooit gebleken dat de plotselinge temperatuurswisseling nadelig werkt op het slijm vlies van de luchtwegen, mits men zich in de sauna aan de regels houdt en opwarmen en afkoe len in goede regelmaat en dosering toepast.

Doet u sauna goed, dan kunt u opgelucht ademhalen. En aan die hitte is men snel gewend. Bij regelmatig bezoek vindt u het zelfs op de bovenste bank prettig.

Misschien vindt je dit ook interessant