Op de voorzijde ziet u het herkenningsteken van de Nederlandse Saunavereniging: een vignet dat een bekendheid heeft gekregen die niet mis is.

Bekendheid in de goede zin, want het vignet, waarbij vaak de tekst is afgedrukt “als u dit bord ziet, zit u goed!” heeft bewezen geen farce te zijn, integendeel. Veel leden van de NSV hebben een naamschild dat behalve de naam van de Saunavereniging óók de naam draagt van het aangesloten lid. De leden van de Nederlandse Saunavereniging hebben één ding gemeen: zij exploiteren een saunabedrijf. Of dit groot is of klein, is niet zo’n punt.

Belangrijk is, dat u bij de leden van de NSV “veilig” bent. Veilig wat betreft de begeleiding die u hard nodig heeft wanneer u voor het eerst de drempel van de sauna overgaat! Veilig ook omdat u er gerust op kunt zijn wat betreft de omgeving waarin u terecht komt. Er is nog veel taboe te overwinnen: in de Skandinavische landen bestaat dit taboe al jaren niet meer, ook in onze buurlanden zijn de “bijgedachten” nagenoeg verdwenen. In Nederland zijn wij progressief op veel punten, maar ten aanzien van “bloot” zijn er hardnekkige misverstanden. Iedere regelmatige bezoeker/bezoekster van een échte sauna is er wel achter gekomen, dat “bloot” in de sauna niet écht bloot is, hoewel je er om praktische redenen in adams- of evakostuum zit of ligt. Sauna is een bloot gebeuren dáár waar het funktioneel is. Nadat de eerste schroom is overwonnen vinden de meeste saunagangers het zó normaal om tussen andere bezoekers te verkeren, dat ze het als heerlijk ontspannen ervaren.

En door de begeleiding van exploitanten die stuk voor stuk een examen hebben moeten afleg gen om zich als saunadeskundige te mogen presenteren is het risiko van een verkeerde saunagang praktisch uitgesloten. Als “nieuwe”saunaganger heeft u echt begeleiding nodig, want als u op eigen houtje uw saunarouting gaat vaststellen, gaat u onherroepelijk de mist in en zal uw body niet optimaal kunnen pro- fiteren van uw “inspanning”. Die persoonlijke begeleiding onder- steunt de NSV door een11-tal picto grammen, die stuk voor stuk als “plaatje” al een stuk informatie geven, maar die nog beter tot hun recht komen wanneer het “verhaal” erbij verteld wordt. Daarom vindt u op de volgende bladzijden naast het pictogram de toelichting die als u ze alle 11 hebt gelezen – van u een sauna-bezoeker maken die onherroepelijk bij het naar huis gaan alweer verlangend uitziet naar de volgende keer.

1.) Vóórdat u de saunakabine ingaat maakt u natuurlijk gebruik van de warme douche, ook al hebt u eerder op de dag die hygiënische handeling al verricht. Het is onder meer het tonen van respect voor uw mede-saunaganger: totale reinheid.

2.) Hoewel u na een paar minuten weer kletsnat zult zijn door trans- piratie is het toch van belang dat het douchen wordt gevolgd door een grondige afdroogbeurt. De handdoek die u daarvoor gebruikt moet bij voorkeur niet dezelfde zijn als waarop u zit/ligt in de saunakabine.

3.) In iedere goede sauna vindt u een warm voetenbad. Waarom? Wel, door de voetzoolreflex wordt uw lichaam voorverwarmd en ver- sneld op de temperatuur gebracht. Grootmoeders opmerking: “Warme voeten, warm lichaam”, hield veel wijsheid in!

4.). De saunakabine:
Dit is een ruimte die altijd van hout is, enerzijds voor een goede klimaatbeheersing, anderzijdsontvangt u de heerlijke geur die hout kan afgeven. In de kabine wordt een temperatuur gebracht die ligt tussen de 80 en 90 graden Celcius. U zult zich misschien afvragen of dit niet te heet is, maar dit is zeker niet het geval. Door de hoge temperatuur verdampt het aanwezige water dat zich in vochtdeeltjes in de lucht bevindt; men praat nu over een relatief lage vochtigheidsgraad. Water laat zich geleiden, maar de lucht niet! Vandaar dat u die hoge temperatuur als plezierig ervaart. U kunt het zich als volgt voorstellen: als het in ons land 35 graden Celcius is puft iedereen het uit.

5.) Dezelfde temperatuur in bijvoorbeeld Spanje ervaart u als zeer behaaglijk. Ook hier speelt die vochtigheidsgraad dezelfde rol. U bent nu zover dat u in de kabine bent gaan zitten: op de onderste bank is het vanzelfsprekend minder warm dan helemaal boven in. Probeert u eerst wat u het prettigst vindt. Vindt u zitten prettiger dan liggen, laat dan wel het hele lichaam op dezelfde hoogte, dus uw voeten op zitvlakhoogte. AI naar gelang uw reaktie kan de eerste saunagang 8 tot 12 minuten duren. Maak van die minuten geen al te groot probleem: u vindt snel genoeg uit wat voor uw lichaam het prettigst is. Voor het verlaten van de kabine altijd even rechtop gaan zitten met de benen naar beneden.

6.) De meeste sauna’s hebben de mogelijkheid om de buitenlucht in te gaan. Na het verlaten van de kabine absoluut van deze mogelijkheid gebruik maken: frisse lucht inademen, heen en weer lopen.

7.) Koudwaterafspoeling door de koudwaterslang zal u misschien al doen griezelen bij de gedachte al- leen, maar het valt erg mee wan- neer u uit de warmte van de saunakabine komt. Gebruik die slang maar laat de straal altijd naar het hart toe komen, van welke richting u dat ook doet. U laat hierdoor het lichaam geleidelijk wennen aan de temperatuursverandering.

8.) Manteldouches voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden. Het is een weldaad om er in te staan wanneer u uit de kabine komt. Even schrikken van de eerste waterstraal is helemaal niet slecht voor uw lichaam, integendeel.

9.) De koude stortdouche is een goede vervanger voor de manteldouche. Probeer het een en ander en vindt uit wat bij u het aangenaamst overkomt.

10.) Als de sauna van uw keuze over een dompelbad beschikt doet u er goed aan om er gebruik van te maken. Ook hier gaat het om de geleidelijke gewenning aan de temperatuursverandering. Maak niet te lang gebruik van elk van deze afkoelingsmogelijkheden, zeker niet zo lang tot dat u er rillerig van wordt.

11.) Voor de tweede maal maakt u nu gebruik van een warm voetenbad. Grootmoeders opmerking: “Warme voeten, warm lichaam”, hield veel wijsheid in!

12.) Uw hart heeft na de gezonde inspanning rust nodig. Er kan nu een pauze van tenminste 15 minuten ingelast worden. Dit kan in de rustruimte. U heeft tijdens uw verblijf in de saunakabine vocht verloren: tijdens uw pauze kunt u dit weer aanvullen door b.v. vruchtensap.

13.) Eigenlijk spreekt de tekst voor zichzelf: in totaal moet u ongeveer 2 uur tijd uittrekken voor het hele saunagebeuren. Maar ook hiervan moet u geen wet maken: stel voor u zelf vast of u wel of niet voor een tweede of derde keer wilt zweten, maar als u dat gaat doen, doe het dan goed: begin bij het begin. Alleen de warme (voorreinigings)douche hoeft niet meer: u bent al schoner dan schoon.

14.) Er zijn een aantal alternatieve en aanvullende mogelijkheden rondom het saunagebeuren: zonnebanken, sportmassage, trimmen, een schoonheidsbehandeling, enz.

Misschien vindt je dit ook interessant