De in 1969 opgerichte Nederlandse Sauna Vereniging (NSV) is dé vakorganisatie in de saunabranche. Tientallen goede geoutilleerde saunabedrijven, verspreid over het gehele land (zijn lid van deze vereniging. De saunagast kan deze bedrijven direct herkennen aan het driehoekig schild met de letters NSV dat bij alle leden aan de gevel prijkt. Dat schild is een garantie voor u als saunagast dat u in een goed bedrijf bent, waar het saunabad volgens de regels wordt genoten.

De Nederlandse Sauna Vereniging beschikt over een groot stuk kennis en ervaring op het gebied van sauna. In de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven als ‘het waarborgen van kwaliteit en vakmanschap’. Via de Stichting Vakopleiding Saunabedrijf leidt de Nederlandse Sauna Vereniging toekomstige sauna-exploitanten en hun personeelsleden op voor het vakdiploma. Het bezit van het diploma is een voorwaarde om lid te kunnen worden van de NSV.

Ook een belangrijke taak van de Nederlandse Sauna Vereniging is het bewaken van de sauna-ethiek. Hoe men zich in een openbare sauna dient te gedragen moet voor iedereen duidelijk zijn. De NSV waakt er niet alleen voor dat bij haar leden de Finse sauna-traditie in ere gehouden wordt, maar heeft ook duidelijk omschreven gedragsregels vastgesteld in een badreglement, zodat een NSV-sauna zonder schroom kan worden bezocht door iedereen die zich aan de regels wil houden.

De Nederlandse Sauna Vereniging spant zich ook in om op diverse manieren goede voorlichting te geven over sauna en welke uitwerking een saunabad heeft op lichaam en geest.Ook grijpt de vereniging iedere mogelijkheid aan om via de media goede informatie te geven over sauna. Daarbij vecht de vereniging, niet zonder succes, tegen het misbruiken van de naam ‘sauna’ door exploitanten van sex-huizen.

Onder het aloude motto ‘Samen Sterk’ treedt de Nederlandse Sauna Vereniging ook op als gesprekspartner en pleitbezorger bij de diverse overheidsinstanties.