Deze cursus kan door iedereen gevolgd worden. Aan de startcursus kunnen maximaal 8 personen deelnemen

Cursusduur 1 dagdeel.
Cursusplaats: NSV-gebouw te Zwolle of Rosmalen.
Kosten € 55,- p.p.
Inclusief cursusmateriaal,
Bij 8 personen kan de cursus ook op locatie worden gegeven (excl. reiskosten)
De cursus bestaat uit een theoretisch en practischgedeelte en wordt afgesloten met een proef van bekwaamheid gevolgd door een autorisatie-certificaat.
Hiermee valt men ook binnen een collectieve verzekering.
1 x per jaar dient men een herhalingscursus te volgen Kosten onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven € 35,—

Misschien vindt je dit ook interessant